Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 275 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [6 z 6375]

Nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który 18 września 2017 r. przedstawił resort finansów, przewiduje zmianę zasad wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Fakturę na żądanie nabywcy, podatnika VAT, będzie można wystawić tylko wtedy, gdy paragon stanowiący podstawę jej wystawienia będzie zawierał NIP nabywcy.

Zobacz porady z zakresu VAT>>>

Obecnie przepisy nakładają na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Termin, w jakim można wystąpić z takim żądaniem, jest jedynym warunkiem. Późniejsze zgłoszenie żądania powoduje, że to od sprzedawcy zależy, czy je spełni.

Zgodnie z projektowanymi zmianami paragony bez numeru NIP nie będą stanowiły podstawy do wystawienia faktur. Niepodanie NIP przy sprzedaży wyłącza możliwość uzyskania faktury przez podatnika. Ma to wyeliminować proceder handlu paragonami w celu uzyskania faktur kosztowych.

Gdy kasa rejestrująca nie będzie umożliwiała wpisywania NIP, podatnik, chcąc otrzymać fakturę, będzie musiał zadeklarować to sprzedawcy w momencie sprzedaży. Wtedy jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym. Należy wystawić wyłącznie fakturę.

Nadal będzie można wystawiać faktury osobom, które nie są podatnikami. W takim przypadku zarówno na paragonie, jak i na fakturze nie powinno być numeru NIP nabywcy.

Według pierwotnego projektu ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00