Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 565 godzin monitorowania zmian

Artykuł aktualny na dzień 20-09-2017

Jak stosować zasadę rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika – interpretacja ogólna MF

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (art. 2a Ordynacji podatkowej) ma zastosowanie zarówno do podatników, jak i płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika czy osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania podatkowe. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej, której treść zamieszczamy. Jednocześnie MF zajął stanowisko, że stosować tę normę prawną mają organy podatkowe. Podatnicy mogą się tylko powoływać na tę zasadę i żądać jej stosowania, w przypadkach gdy zdaniem podatnika jest to uzasadnione. Co istotne, sąd administracyjny, badając legalność działania organów podatkowych, będzie mógł uchylić decyzję organu podatkowego, np. w sytuacji gdy nie zastosował on art. 2a Ordynacji podatkowej, a – zdaniem sądu – istniały ku temu ustawowe

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00