Login: Hasło:
pomoc pomoc
  • 130 732 godzin monitorowania zmian
  • 1 320 426 aktów prawnych i dokumentów [ 417 od wczoraj ]
  • 286 914 porad i kompleksowych komentarzy [ 36 od wczoraj ]

Porada aktualna na dzień 01-12-2015*

*Od 1.02.2014 r., ze względu na zmianę cennika Poczty Polskiej, wysokość kosztów upomnienia wynosi 11,60 zł. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa posiada tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749

Dochodzenie zapłaty kosztów upomnienia

Czy koszty upomnienia przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku?

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2015 INFOR PL S.A.

do góry
do góry