Login: Hasło:
pomoc pomoc
  • 137 332 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 01-09-2016*

*Od 1.02.2014 r., ze względu na zmianę cennika Poczty Polskiej, wysokość kosztów upomnienia wynosi 11,60 zł. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa posiada tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749

Dochodzenie zapłaty kosztów upomnienia

Czy koszty upomnienia przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku?

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 INFOR PL S.A.

do góry
do góry